skip to Main Content

AANSLAGEN IN FRANKRIJK

Als Haagse Gemeenschap van Kerken spreken we onze afschuw uit over de aanslagen die in Nice, maar ook in Avignon en Djedda hebben plaatsgevonden. Wat drijft mensen om hun hart zo te laten verharden dat zij hun toevlucht nemen tot geweld? In Nice, in de basiliek van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, op een moment rond de eucharistische dankzegging, zijn drie mensen om het leven gebracht. Het brengt heel de Franse natie en de katholieke kerk van Frankrijk in een toestand van ontzetting. Grote woorden worden gesproken die de retoriek van oorlog en strijd oproepen. We dienen ervoor te waken dat de goede krachten die in onze samenleving zijn, elkaar vinden en elkaar bemoedigen. Vanuit heel Europa en ons eigen land klinken woorden van solidariteit en medeleven.

Mensen voelen zich bedreigd. Het geweld komt heel dichtbij en we voelen de dreiging mee. Van de kerken mag het geluid klinken dat de Liefde alles overwint.  Een strenge houding en uiterste waakzaamheid dienen gepaard te gaan met een houding van christelijke broeder- en zusterschap. Een bijna onmogelijk evenwicht en toch willen we dat pad bewandelen. We veroordelen het geweld, zeker wanneer dat zogenaamd in de naam van God wordt gepleegd. Op die manier wordt de naam van de Eeuwige besmeurd en daarmee wordt de naastenliefde ontkracht.  We waken ervoor dat bevolkingsgroepen worden afgeschilderd als onbetrouwbaar. We weigeren om onze open samenleving te laten opsluiten in angst en geweld. Extremisme is niet de weg van God. Eenheid in liefde is de weg.

 

We leven mee met de slachtoffers en hun familieleden en de geloofsgemeenschappen waartoe zij behoren. We bidden voor de kerk van Frankrijk. We bidden voor alle mensen van goede wil die zich blijven inzetten voor een samenleving van vrede, tolerantie en gastvrijheid.

We zijn blij met het persbericht van het Contact Orgaan Moslims en overheid (CMO – http://cmoweb.nl/2020/10/29/oproep-aan-alle-moskeeen-voor-speciale-aandacht-voor-de-terreuraanslag-in-nice/ ) en als gelovige kinderen van Abraham blijven we met elkaar verbonden in gebed.

Het komende vredesgebed op het plein op vrijdag 6 november 13.20 uur zal aan deze aanslagen gewijd zijn.

 

Ad van der Helm, voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken

 

Back To Top
X