skip to Main Content

Actie voor de vrede

In de raadsvergadering van 22 oktober werd de volgende brief uitgedeeld. De moeite waard om breder te verspreiden.

Op 2 augustus 2019, de dag dat het verdrag tot beheersing van lange afstandskernwapens en kruisraketten (het INF verdrag) ophield te bestaan, waren wij bijeen in de Houtrustkerk in Den Haag. Deze bijeenkomst was georganiseerd in het kader van het Vrijzinnig Beraad, een overleg van Vrijzinnig (christelijke) gemeenschappen. Wij luisterden naar het verhaal van Drs. E. Korthals Altes, oud Ambassadeur van Nederland en jarenlang vredesactivist. Hij hield een inspirerend betoog over de gevaren die de wereldvrede bedreigen door toenemende spanning tussen de wereldmachten.

Wij zijn diep verontrust dat de wapenbeheersing door de leiders van de wereldmachten beëindigd wordt en dat vele miljarden geïnvesteerd worden aan de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen. Deze miljarden, die niet besteed kunnen worden aan de grote problemen, waarmee wij nu worden geconfronteerd, zoals de opwarming van de aarde en daardoor de klimaat verandering en armoede in de wereld. De ontwikkeling van nieuwe dodelijke wapensystemen vormen een grote bedreiging voor de wereldvrede en kunnen einde van de mensheid betekenen.

Wij vragen de geloofsgemeenschappen die deelnemen aan het Vrijzinnig Beraad in actie te komen met een oproep aan de wereldleiders om het voorbeeld te volgen van hun voorgangers, die indertijd moedige stappen gezet hebben om tot vermindering van de aantallen kernwapens te komen en daarmee stappen gezet hebben op weg naar een duurzame vrede.Tevens vragen wij het Vrijzinnig beraad steun te zoeken bij andere groeperingen in de samenleving om deze actie mede te vragen.

Wij zijn ons bewust van de conflicten die op vele plekken op aarde spelen en de verantwoordelijkheid die de wereldleiders voelen om hun bevolking te beschermen. Wij beseffen dat er nu meer landen beschikken over massa vernietigingswapens dan in de tijd dat er succesvolle stappen gezet zijn in de wapenbeheersing en dat daardoor de opgave om tot afspraken te komen moeilijk zal zijn. De risico’s dat conflicten ontstaan die niet in de hand gehouden kunnen worden, zijn eveneens aanzienlijk groter geworden.

Juist hierom doen wij een dringend beroep op de leiders van de wereld om zich met kracht in te zetten om de wapenwedloop in de wereld te stoppen zodat wij en onze nakomelingen in vrede kunnen leven.

Op 17 oktober 2019 was een bijeenkomst in de Haagse Houtrustkerk waar plannen werden gemaakt om invulling te geven aan dit vredesinitiatief. Wordt vervolgd.

Op de hoogte blijft u via Karl van Klaveren van de Houtrustkerk en Henk Baars van het Haags Vredes Initiatief. Email: houtrustkerk@gmail.com

 

Back To Top
X