door-7 ● Den Haag Wereldhuis
door-17 ● Voedselbank
door-15 ● Stadhuis
door-24 ● Straatpastoraat
door-1 ● Duitse Evangelische Gemeente
door-6 ● Apostolisch Genootschap
door-19 ● Oud-Katholieke Kerk
door-10 ● Liberaal Joodse Gemeente
door-16 ● Ooievaart
door-4 ● Antonius van Padua
door-9 ● Remonstrantse Kerk
door-2 ● Anglicaanse Kerk
door-23 ● Sewa Dhaam hindoetempel
door-11 ● Doopsgezinde Gemeente
door-22 ● Saskia
door-18 ● Spinozahuis
door-14 ●  Brahma Kumaris
door-20 ● Straatpastoraat
door-5 ● Zeemansmissie
door-8 ● Grote Kerk
door-3 ● Bahá-í gemeenschap
door-13 ● Kerk van Zweden
door-21 ● MijnBuuf.nl
door-12 ● GKIN Indonesische Kerk