skip to Main Content

BEZOEK MINISTER PRESIDENT MARK RUTTE

Op woensdag in de Goede of Stille Week bezocht Minister President Mark Rutte de Haagse Gemeenschap van Kerken. Hij wilde horen hoe het met de mensen van de kerken gaat. Hij wilde ons een hart onder de riem steken en ook horen welke problemen we tegen komen. Na een korte meditatie in de katholieke kerk van Sint Jacobus de Meerdere waarbij de min.pres. een kaarsje opstak en een moment in stilte verzonken was,  kreeg hij een korte uitleg van het kerkgebouw en de symboliek van een aantal zaken, zoals het labyrint, de betekenis van de H. Jozef en de symbolische betekenis van het kerkgebouw als geestelijke levensweg. In de pastorie van de kerk ontmoette hij ds Christine Welschen van de EBG die vertelde van de angst en stress die de maatregelen bij haar gemeenteleden oproepen. Zij verspreidt dagelijks een audioboodschap aan haar gemeenteleden en besteedt veel tijd aan telefoongesprekken met gelovigen. Pastoraal werker Duncan Wielzen van de RK parochie Vier Evangelisten (Den Haag Zuid) vertelde van het gebrek aan contact bij uitvaarten: soms wordt de parochie niet geïnformeerd van een overlijden waardoor de parochie niet haar troost en pastoraat kan aanbieden. Soms wordt afgesproken dat op een later tijdstip een herdenkingsviering gehouden wordt, maar soms wordt de parochie niet geïnformeerd. Ook noemde hij de onduidelijkheid van de maatregelen: moet een pastor die met een coronapatient in contact is geweest, altijd twee weken in quarantaine? Adviezen wisselen soms. Dit maakt een pastoraal team kwetsbaar. Maar ook vertelde hij van prachtige initiatieven van parochianen die elkaar helpen en van jongeren die zich inzetten. Er komt veel nieuwe energie vrij.  Diaconaal werker Esther Israel van de Lucaskerk (Schilderswijk) vroeg aandacht voor de Voedselbank waar aanvankelijk het aantal aanvragen scherp toenam doordat veel mensen een deel van hun inkomen kwijt raakten doordat zij aanvullende baantjes verloren hebben. Inmiddels is dit aantal gestabiliseerd, maar mensen blijven het erg moeilijk vinden om hulp te vragen wanneer zij nu in moeilijkheden komen. Zij vertelde ook van het initiatief om zogenaamde ‘hangjongeren’ in te schakelen bij het rondbrengen van voedselpakketten: zij krijgen daarvoor een certificaat en mogen dit op hun CV plaatsen. Dat helpt hen ook voor hun toekomst. Dat mes snijdt dus aan drie kanten! Ayoub Thomas vertegenwoordigt de migrantenkerken in de HGK. Hij vertelt van de sociale kwetsbaarheid van migranten die al veel hebben meegemaakt. De huidige crisis heeft extra grote impact bij hen. Bij deze kerken speelt ook een financieel probleem. Zij hebben geen eigen kerkgebouwen en hebben vaak huurovereenkomsten. Door het wegvallen van collecte-inkomsten, kan er een probleem ontstaan bij het betalen van de huur. Pastoor Dolf Langerhuizen van de parochie Maria Sterre der Zee vroeg aandacht voor de beperking van de toegang van pastores tot verpleeghuizen en zorginstellingen. Wel ziet hij veel extra inzet van mensen die voor elkaar zorgen. Margriet Quarles van Ufford, secr van de HGK, ambtelijk secretaris van AK van de Protestante kerk Den Haag en vrijwilligers in de Lucaskerk,  maakte de min.pres. deelgenoot van haar zorgen dat de mensen, de samenleving en ook de kerken zich teveel met zichzelf bezig houden. De problematiek van de vluchtelingen in Griekenland, het Midden Oosten, de problemen in Israël – zij refereerde aan haar verblijf als waarnemer in Israël en de Palestijnse gebieden – en de armoede problemen in Afrika dreigen buiten beeld te raken. Een kerk die die geen oog heeft voor de bredere situatie in de wereld en de noden die daar aan de orde zijn, kan geen kerk meer zijn. Zoals de voorzitter meldde bij zijn inleiding: de muren van de kerk zijn doorlaatbaar: in de vieringen die in kerken worden gehouden, klinkt de roep van de wereld en blijven de gezichten van de mensen in de wereld zichtbaar, vooral van hen die in nood zijn.  Hij dacht na over de vruchten die deze periode als een soort ballingschap kan hebben. Hij gelooft niet dat deze periode een straf van God is, een gedachte die pastores nogal eens horen, maar dat deze omstandigheden, die de kwetsbaarheid van de mens onderstrepen, de mens uitnodigen om bij zichzelf te rade te gaan: wat is nu hetgeen mijn leven zinvol maakt. In een ‘doenerige’ samenleving lijkt het leven pas zin te hebben wanneer je maar actief bent en van alles kunt doen en uitgaan en reizen, terwijl het ‘zijn’ zelf vergeten wordt. Dat bestaan, dat ‘zijn’, wordt nogal eens overgeslagen. Wellicht dat deze periode ons meer bewust maakt van de kostbaarheid van mensenlevens waar hard voor geknokt wordt en van de menselijke relaties, deze bouwstenen meenemen naar de toekomst.

De bijeenkomst werd besloten met de uitreiking van de orde van het theelepeltje aan de min.pres. daarbij werd opgemerkt door de voorzitter dat hij dat niet krijgt omdat hij minister president is, maar omdat hij deze bezoeken aflegt aan mensen en groepen die de samenleving in deze crisis gaande houden. Na de bijeenkomst van ruim een uur was er nog tijd voor een groepsfoto op afstand in de tuin van de pastorie.

’s Middags werd het bezoek aan de kerken vermeld in het kamerdebat over Corona.

foto/copyright Nia Palli

Back To Top
X