skip to Main Content

bijeenkomst grote Kerk Den Haag vanwege oplaaiend geweld in Nederland: zij aan zij tegen geweld

                                    

 ‘Zij aan zij tegen geweld’ op 17 juli in de Grote Kerk

 

Samen staan we een moment stil in afkeuring van het geweld in onze samenleving en om steun te betuigen aan hen die opkomen voor vrede en recht. Op 17 juli van 16.00 tot 17.00 uur vindt er een gebeds- en meditatie-bijeenkomst plaats in de Grote Kerk – Huis voor de Stad. Helaas is de toegang tot de bijeenkomst beperkt. In de Van Assendelftkapel van de Grote Kerk is er van 15.30 tot 17.00 uur ruimte voor iedereen om zich solidair te verklaren en een handtekening of schriftelijke boodschap achter te laten.

 

 

Mevr. Wietske Verkuyl Programmamaker voor de Grote Kerk – Huis voor de Stad, de heer Derwisj A. Maddoe van de Federatie Islamitische Organisaties en de heer Ad van der Helm van de Haagse Gemeenschap van Kerken hebben met andere geloofsrichtingen en levensbeschouwingen het initiatief genomen tot een moment van stilte, meditatie en gebed onder de Slogan “geen ruimte voor onrecht, geweld en terreur in onze samenleving!’.

 

Samen willen we een signaal geven vanuit Den Haag, stad van vrede en recht, waarbij we zij aan zij staan als mensen vanuit verschillende achtergronden, religies en levensbeschouwingen. Laten we elkaar vasthouden en alert zijn om herhaling van gewelddaden te voorkomen en te bouwen aan een vreedzame samenleving.

 

Vanwege de anderhalve meter-regel is er beperkt ruimte tot de bijeenkomst in de Grote kerk. Naast de  Islamitische en Christelijke Organisaties hebben vertegenwoordigers vanuit de Hindoe-gemeenschap, de Joodse gemeenschap en de Boeddhistische Unie zich aangesloten. Ook het Humanistisch Verbond, de Bahaí, Brahma Kumaris, de Soefi’s en Sikhs nemen deel aan de bijeenkomst. Alle deelnemende organisaties krijgen de ruimte om met maximaal 10 personen te komen. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de gemeente uitgenodigd.

 

In de Van Assendelftkapel zal aan iedereen die dat wil de gelegenheid worden geboden om mee een signaal af te geven en een handtekening en steunbetuiging achter te laten.

 

Datum en plaats: zaterdag 17 juli in de Grote Kerk Den Haag

Tijd handtekeningenactie: 15.30 tot 17.00 uur

 

Wietske Verkuyl (de Grote Kerk) – 06-38267000

Derwisj A. Maddoe (FIO) – 06-51701639

Ad van der Helm (HGK) – 06-51577436

Back To Top
X