skip to Main Content

Paasboodschap 2020

Broeders en zusters van de Haagse Gemeenschap van Kerken Weer breken de paasdagen aan: we herdenken het lijden en sterven van Christus en zijn opwekking uit de dood door de Vader en de zending van zijn Geest. Het zijn historische…

Lees Meer

Keti Koti afgezegd

Vanwege de maatregelen die de regering heeft genomen, zal de bijeenkomst woensdag 18 maart rond de Keti Koti dialoogtafels GEEN doorgang vinden. Deze zou plaats vinden in de Lucaskerk. U wordt op de hoogte gehouden van een nieuwe gelegenheid. Vooralsnog…

Lees Meer

VASTENBOODSCHAP 2020

Voor alle christenen breekt met Aswoensdag een periode aan van oefenen in geloven. De Bergrede van Jezus (Matteüs 5-7) houdt ons voor hoe de drie dimensies van deze oefeningen van gebed, vasten en liefdadigheid zich afspelen in de verborgenheid van…

Lees Meer
Back To Top
X