skip to Main Content

Christenen van Den Haag sluiten aan bij de pauselijke oproep tot gebed

De gezondheidssituatie in Nederland houdt de gemoederen bezig. Er zijn gebaren van solidariteit, aandacht voor ouderen, de loftrompet wordt gestoken voor zorgpersoneel. Maar ook zien we mensen die hamsteren en de mede daardoor voedselbanken in problemen brengen. Anderen onderschatten de maatregelen om fysieke afstand te onderhouden en trekken massaal naar buiten. Het beeld is wisselend: welke keuzes maken mensen? Het is soms heel onthullend: nu blijkt wat mensen belangrijk vinden.

Welke keuze maken wij als christenen? De veertigdaagse vasten betekent een weg naar binnen én een weg naar de naaste. Ons gebed verbindt ons geestelijk met heel de wereld. In ons gebed wordt ons hart groter en ruimer dan de grenzen die door onze zelfisolatie aan ons worden opgelegd. De zelfisolatie betekent niet dat we de naaste vergeten. Al kunnen we minder op bezoek gaan: andere mogelijkheden van contact kunnen behulpzaam zijn om mensen aandacht te geven. Financiële steun aan voedselbanken en aan vastenprojecten in landen kunnen een concrete uitdrukking zijn van onze betrokkenheid.

Paus Franciscus verbindt over grenzen van nationaliteiten en confessies. Hij heeft afgelopen zondag opgeroepen tot het gelijktijdig bidden van het Onze Vader. Als moment heeft hij voorgesteld: woensdag 25 maart aanstaande om 12.00 uur. In de christelijke traditie is dit het feest van Maria Boodschap: Gods Woord neemt zijn intrek onder de mensen. God deelt in Christus ons menselijk bestaan. Dichterbij kan God niet komen: in de schoot van een jonge vrouw, als mens in onze wereld. Hij deelt ons lijden. In de lijdenstijd, in deze tijden van de wereldwijde coronacrisis krijgt dat een nog actueler betekenis.

Ik roep de leiders van onze geloofsgemeenschappen op om op datzelfde moment in hun kerkgebouw of elders het Onze Vader te bidden. In de tijden van deze crisis die ons allen raakt, tonen we als christenen dat gebed ons hart groot en ruim maakt om het lijden van de wereld mee te dragen. We bidden voor de mensen in de zorg, voor de mensen die ziek en eenzaam zijn. We bidden voor hen die in deze moeilijke omstandigheden afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Beseffend dat de kerkgemeenschap ook allen omvat die in Gods vrede zijn, zijn we in ons gebed ook verbonden met de gestorvenen.

Vrijdag 27 maart spreekt paus Franciscus om 18.00 uur de zegen Urbi et orbi uit, voor de stad Rome en voor de wereld. Dat doet hij normaal gesproken slechts met Kerstmis en Pasen en bij zijn aantreden als paus. Voor katholieken een bijzonder gebaar. Laten we ook dan met elkaar in gebed verbonden zijn.

 

Ad van der Helm, voorzitter HGK

 

Back To Top
X