skip to Main Content

Dag van Nationaal Gebed

De Haagse Gemeenschap van Kerken sluit zich aan bij de Dag van Nationaal gebed in verband met de uitbraak van het Corona virus. Deze is uitgeroepen door de EO, de Raad van Kerken in Nederland en de ChristenUnie.

Tekst van de website:

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar we hoeven ons daar niet door te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.

Christenen hoeven niet in paniek te raken. We leven immers voor Christus, die ons in staat stelt om nuchter te blijven en met aandacht het goede te zoeken voor anderen. Elke keer als we in de verleiding komen om toe te geven aan angst, kunnen we een bewuste keuze te maken om toch in vertrouwen en openheid te reageren.

We hebben hoop – voor onszelf, en hoop om door te geven. Net als de corona bij een zonsverduistering is het licht nooit volledig weg. Sterker nog, het licht is sterker dan de duisternis. Juist in donkere tijden kunnen we die hoop laten zien aan de mensen om ons heen. Allereerst door onze opstelling. Maar ook door praktisch om te zien naar de mensen om ons heen.

Daarom nemen de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland gezamenlijk het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Dat is wat we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land doen, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via in.

 

In de parochie Maria sterre der Zee zijn die dag vieringen in de H. Marthakerk (Hoefkade), de H. Ignatiuskerk (Elandstraat), de St. Jacobuskerk (Parkstraat). In de Lucaskerk (Om en Bij) is er ook een gebed.

 

U kunt thuis aansluiten in het gebed dat met name op de tijden van het getijdengebed wordt gedaan.

09.00 uur – De terts: bidden en vertrouwen

We zijn als christenen niet immuun voor de gevolgen van de epidemie en voor de bijbehorende onzekerheid. We leggen onze nood voor aan God en doen dat in het vertrouwen dat Hij erbij is.

12.00 uur – De sext: Bidden en omzien naar anderen

De vroege christenen hadden ook te maken met epidemieen en grote maatschappelijke onrust. Zij onderscheidden zich door eerst de nood van de ander te zien en daar wat aan te willen doen. Wij bidden voor anderen in onze omgeving en vragen God ons te helpen er voor hen te zijn.

15.00 uur – De none: Bidden en het Koninkrijk zoeken

We verbinden ons met alle medegelovigen over de hele wereld die de gevolgen ondervinden van deze crisis (o.a. door het afgelasten van kerkdiensten). We zijn dankbaar voor allen die zich inzetten voor onze gezondheid en veiligheid en bidden voor hen. We zoeken naar kansen om de hoop van het Koninkrijk te delen met de mensen om ons heen.

19.00 uur – De vespers: Uw wil geschiede, zowel in de hemel als op aarde 

In dit afsluitend blok is het Onze Vader de leidraad en leggen we onszelf weer in Zijn hand.

 

Ik wens ons allen een mooie dag van gebed.

Samen komen we dit te boven met de kracht van ons geloof en ons gebed. De Heer zal ons niet verlaten.

 

Ad van der Helm, voorzitter

Back To Top
X