skip to Main Content

Ondersteun de mensen in Griekenland

Opnieuw worden we opgeschrikt door beelden uit Lesbos en de grenzen tussen Turkije en Griekenland. Wegkijken kan niet. Afspraken die we in internationaal verband ten aanzien van mensenrechten, kinderrechten en in vluchtelingenverdragen overeenkwamen, worden inmiddels zonder gene terzijde geschoven. Wij roepen de Nederlandse regering op om gemaakte afspraken in de verdragen na te komen.

Eilandbewoners van de Griekse eilanden kunnen de situatie van de overbevolkte kampen niet meer aan en zijn te lang door Europa in de steekgelaten. Daar schiet nu ook de machteloze woede wortel. Kerk in actie https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/03/spanningen-aan-griekse-grenzen-lopen-op start een actie om Griekse kerken te ondersteunen. Ook de Haagse Gemeenschap van Kerken  zoekt naar wegen om Griekse kerken te ondersteunen.

Daarnaast ondersteunt de HGK de oproep aan de Nederlandse regering om 500 vluchtelingenkinderen in ons land een veilige plek te geven. Met de steun van de steden en maatschappelijke organisaties zou dat toch mogelijk moeten zijn.

Back To Top
X