skip to Main Content

Oproep om te bouwen aan vreedzame, inclusieve samenleving

Het bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken heeft met afgrijzen kennis genomen van racistische geweldpleging tegen leden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op 8 november jl. Als gemeenschap van kerken staan wij voor het recht op vreedzame demonstratie. Wij veroordelen iedere poging om burgers of groeperingen te beroven van dit fundamentele recht. Vrede en recht vormen samen de pijlers van een gezonde democratische samenleving. In onze stad Den Haag is deze grondgedachte verankerd met de bijzondere status van ‘internationale stad voor vrede en recht’. Veiligheid is een voorwaarde voor vrede en recht. Daarom moet iedere burger zich veilig voelen in onze Haagse samenleving. Culturele achtergrond, etniciteit, seksuele geaardheid, geloof- of politieke overtuiging mogen geen voedingsbodem of aanleiding zijn tot aantasting van dit fundamentele recht. Als gemeenschap van kerken veroordelen wij iedere vorm van geweld en discriminatie, omdat ze de waardigheid van burgers aantasten. Wij willen een samenleving waarin vrede en recht ieders deel wordt. Wij nodigen een ieder uit om samen met ons mee te bouwen aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin beschaving, fatsoen en medemenselijkheid leidend zijn in de omgang van burgers met elkaar.

Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken, Ad van der Helm, voorzitter

Back To Top
X