skip to Main Content

OPROEP VOORKOM RAMP GRIEKSE EILANDEN

De Haagse Gemeenschap van Kerken ondersteunt de oproep van PAX en KERK IN ACTIE en andere organisaties.
Ondanks sanitaire crisis waarin we ons bevonden, mogen we dit grote wereldleed niet vergeten.

Nederland, bied vluchtelingenkinderen uit Griekenland veiligheid

08-04-2020

PAX roept samen met 12 andere humanitaire en mensenrechtenorganisaties de Nederlandse regering op om per direct 500 kinderen die zonder ouders vastzitten in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden te evacueren en op te nemen.

In een brief aan staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid, roepen de organisaties verder op tot het nemen van alle benodigde maatregelen die medici nodig achten om een humanitaire ramp op de Griekse eilanden te voorkomen.

Een groeiende groep van inmiddels 32 Nederlandse gemeenten heeft al toegezegd samen 500 minderjarige kinderen op te vangen. Deze welwillende gemeenten geven daarmee het krachtige signaal af dat er wel degelijk voldoende draagvlak is om dit probleem op te lossen. Voogdij-instelling Nidos laat weten klaar te staan om zich over de kinderen te ontfermen.

Uitbraak corona zal catastrofaal zijn

De situatie in de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden is mensonterend. Een uitbraak van het coronavirus zal catastrofale gevolgen hebben – en is slechts een kwestie van tijd. Onmiddellijke evacuatie van de kampen naar het vasteland is nu nodig. Kinderen die zonder ouders op de vlucht zijn, zijn extra kwetsbaar. De Griekse regering roept andere EU-landen op om met spoed 2.500 alleenstaande kinderen op te nemen. Al acht landen hebben aan die noodkreet gehoor gegeven en verwelkomen in totaal 1.600 kinderen. Ook artsen luiden de noodklok om te waarschuwen voor de gevolgen van een corona-uitbraak. Maar het Nederlandse kabinet geeft niet thuis. Onaanvaardbaar, vindt PAX.

In de kampen is geen warm water, hygiëne en nauwelijks medische zorg. Er is maar één kraan voor 1300 mensen. Vluchtelingen staan urenlang in de rij voor een maaltijd en de tentjes staan tussen het open riool en vuilnis in de modder. Thuisblijven, afstand houden en regelmatig je handen wassen is in deze omstandigheden onmogelijk. Zonder solidariteit van de EU-lidstaten is het voor Griekenland een onmogelijke opgave om de ruim 40.000 vluchtelingen op de eilanden in veiligheid te brengen.

Solidariteit is het enige antwoord

Zoals talloze burgerinitiatieven en de ongekende samenwerking tussen ziekenhuizen, medische instellingen, onderzoekers en bedrijven laten zien, is solidariteit het enige juiste antwoord op het coronavirus. Dat reikt tot over de grens: tientallen Nederlandse patiënten liggen op Duitse IC’s en medische materialen worden rondgepompt om de nood elders te verlichten. Juist nu moeten we ook solidair zijn met de meest kwetsbaren.

Nederland heeft in de afgelopen weken alles op alles gezet om duizenden landgenoten van over de hele wereld naar huis te brengen. Het opnemen van 500 kinderen uit Griekenland kan, en moet.

 

Back To Top
X