skip to Main Content

Persbericht: Online Kerstviering in Den Haag tijdens lockdown

De Haagse Gemeenschap van Kerken waar de katholieke en protestantse kerken in Den Haag onderdeel van zijn, maakt bekend dat de kerken tijdens de Kerstdagen niet of beperkt publiek toegankelijk zijn vanwege de lockdown. Wel bieden de meeste kerken mooie online kerstvieringen aan.

 

De lockdown die op 15 december is ingegaan, heeft het merendeel van de kerken doen besluiten de focus op de wekelijkse vieringen of diensten nog meer te verleggen naar online. De kerken zijn tot en met 19 januari niet of beperkt toegankelijk. Dit geldt ook voor de vieringen en diensten tijdens Kerst. Mensen wordt aangeraden de website van hun kerk te raadplegen.

 

Ad van der Helm, voorzitter Haagse Gemeenschap van kerken: “Het is spijtig dat we niet de duizenden mensen kunnen begroeten die jaarlijks de vreugde van kerstmis met elkaar willen delen. Maar de vreugde van Kerstmis is groter dan de kerkdienst. Juist nu komt het erop aan om Kerstmis echt te beleven met de kleine kring om ons heen. We kunnen meer aandacht hebben voor de mensen die we op straat ontmoeten, de mensen die we bellen, de mensen die we schrijven. Laten we zelf de boodschappers zijn van licht en vrede. Daar ligt een mooie uitdaging! Ik wens ook de mensen van de kerken, vooral de vele vrijwilligers die zo graag gastvrij zijn deze dagen, dat zij zelf dit licht kunnen vieren. 

 

David Renkema, voorzitter van de Protestantse Kerk in Den Haag: “Ik ben aangenaam verrast door de creativiteit van onze kerken om de kerkdiensten digitaal toegankelijk te maken. Wat een veerkracht! Maar ik weet ook dat deze nieuwe media niet voor iedereen toegankelijk is. Dat is pijnlijk.”    

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter van de Kloosterkerk: “Kerstmis wordt echt anders dan anders. Ik raad iedereen aan op de website te kijken van je kerk om te achterhalen hoe het zit met de onlineviering. Kom in elk geval niet op goed geluk naar de kerk op Kerstavond. Toch gaan we vreugdevol op naar Kerstmis, zoals onze predikant Marja Flipse op de zondag van 3e Advent zei, “met het grotere plaatje voor ogen”. 

 

De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) bestaat uit meer dan 20 kerken en geloofsgemeenschappen in Den Haag die zich met elkaar willen inzetten voor een rechtvaardige wereld. Wij voelen ons verbonden met de gehele Haagse gemeenschap, de stad van recht en vrede, een gevarieerd samenleven van allerlei bevolkingsgroepen. We willen daar de boodschap van het evangelie uitdragen in samenwerking met alle mensen van goede wil.

Back To Top
X