skip to Main Content

Ramadan Moebarak – Gezegende vastentijd

Wij wensen onze moslim broeders en zusters een gezegende Ramadan.

In 2019 valt de Ramadan samen met de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Pasen het feest van de opstanding en Pinksteren het feest van de Geest.

Wij ervaren bijna dagelijks hoezeer mensen een verschillende taal spreken en elkaar niet verstaan. Elke groep zit in een eigen bubbel, met alle gevolgen van dien.

Wij wensen u en ons toe dat de Ramadan en onze weg naar Pinksteren ons als moslims en christenen dichter bij elkaar brengen en dat we elkaar steeds beter mogen verstaan en begrijpen, juist ook als het gaat om datgene wat ons bezielt.

Wij wensen u in deze periode veel zegen en geluk toe

De Pauselijke raad voor de interreligieuze dialoog heeft ook een boodschap gepubliceerd bij gelegenheid van de Ramadan. https://bit.ly/2WNXYoI

De boodschap van de Raad van Kerken in Nederland leest u hier
https://www.raadvankerken.nl/pagina/5367/ramadangroet_2019

Back To Top
X