skip to Main Content

Verklaring en gebed bij het geweld in Israël Palestina mei 2021

De Haagse Gemeenschap van Kerken spreekt haar afschuw uit over het geweld in Israël en Palestina dat sinds een week mensen in hun greep houdt. De beelden van raketten en explosies, de berichten van doden en gewonden raken ons in ons hart. Er is groot verdriet aan beide kanten, mensen zijn bang en voelen zich machteloos.

We bidden dat de mensen in Jeruzalem, in Israël en Palestina de hoop op vrede niet opgeven. We vrezen dat de krachten die zich aan beide kanten inzetten voor de opbouw van duurzame vrede, hierdoor voorlopig lamgeslagen zijn. Wij bidden dat zij hun krachten weer hervinden.

Door de jaren heen, zijn aan beide kanten mensen verwond en beschadigd. Wij beseffen dat de mensen hierdoor trauma’s hebben opgelopen. Dit is een slechte basis voor een toekomst van vertrouwen. We wensen alle bevolkingsgroepen toe dat ze het slachtofferschap dat zij ervaren in hun eigen ziel, kunnen overwinnen.

Ook in ons eigen land voelen velen zich bij dit conflict betrokken. We bidden dat hier in ons land mensen met elkaar hierover in gesprek gaan en zich niet uiteen laten spelen. Dat de tegenstellingen die hier bestaan, niet groter en dieper worden, maar dat mensen in Nederland tot elkaar komen en naar elkaar luisteren.

Wij roepen de leden van onze kerken op tot gebed om vrede voor Jeruzalem en voor Israël/Palestina  en voor Gaza. We roepen alle mensen van goede wil op om in gebed en met goede gedachten betrokken te zijn bij de vrede in dit geteisterde gebied. We geven de hoop op vrede nooit op!

Gebedssuggestie:

Barmhartige God van Vrede,
wees bij uw volken die op deze aarde samenleven. Wees bij alle inwoners van Jeruzalem, van Israël en Palestina. We bidden u voor de mensen in Gaza. Wees hen nabij in hun nood en zend uw Geest van vrede en inzicht om alle mensen en in het bijzonder de leiders van de volken te doordringen van een nieuwe Geest van barmhartigheid en luisterbereidheid. We bidden dat die Geest nieuwe uitwegen zal tonen in de impasse waarin men vastzit.

Wij bidden dat u nabij bent aan de gewonden en hun families, wees nabij aan de hulpverleners en geef hun de kracht om mensen bij te staan. Neem de gestorvenen op in uw eeuwige vrede.

Laat het licht van de Morgenster, Christus de Verrezene, opgaan over dit land opdat alle inwoners beseffen dat ze geroepen zijn om samen te leven en te bouwen aan een vredige toekomst voor de generaties die komen.

Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Ook de Raad van Kerken in Nederland heeft opgeroepen tot gebed:

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/05/61248/

Het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims heeft de religieuze leiders gevraagd op te roepen tot het stoppen en definitief beëindigen van geweld:

https://www.raadvankerken.nl/files/2021/05/Appel-Vrede-in-Jeruzalem-OJCM.pdf

De Haagse Gemeenschap sluit zich bij deze oproepen aan.

 

Ad van der Helm, voorzitter

Margriet Quarles van Ufford, secretaris

Back To Top
X