skip to Main Content

Waar is het Kerstkind te vinden?

In tijden van Corona krijgt onze zoektocht naar het pasgeboren Kind Christus andere wegen. We kunnen geen vieringen bezoeken in volle kerken met zingende koren en schallende trompetten. We kunnen niet dierbare mensen uitnodigen aan ons kerstdiner. Sommigen moeten zelfs hun bejaarde ouders alleen laten in het verpleeghuis. Natuurlijk krijgen we tips en suggesties om mensen fysieke of digitale kerstgroeten over te brengen. Maar het blijft behelpen.

Voor sommige christenen is het voor het eerst in hun leven dat zij geen kerstviering bezoeken, een vervreemdende ervaring: Kerstmis zonder Kerk. De priester in de kathedraal van Den Bosch memoreert dat de cholera epidemie in 1860 de laatste keer was dat de kerstnachtmis werd afgelast!

Het druist tegen de natuur van Kerstmis in: juist dan begroeten pastores talloze mensen voor wie deze nacht het uitgelezen moment is om jaarlijks hun accu te vullen met het gezang van de engelen en de hoopvolle boodschap van nieuw leven. “Vrede is toch mogelijk” horen zij klinken in vele toonaarden. Zij laven zich aan de kerkelijke gastvrijheid en het doet hen goed om in de warme stal van het kerkgebouw en de hartelijke gemeenschap opgenomen te worden.

Dat is allemaal niet mogelijk.

“Komt laten we gaan zien naar het Woord dat geschied is” zeggen de herders tegen elkaar (Lucas 2, 15). Die zoektocht maken we in 2020 op een andere manier. Naast de mogelijkheid van online en TV vieringen kun je in enkele stappen een persoonlijke kerstviering in je eigen huis houden, al ben je met zijn tweeën of drieën of zelfs alleen.

  • Neem de mooiste of meest ontroerende kerstkaart of kerstafbeelding die je kunt vinden en geef die een centrale plek op tafel
  • Als je een kerststal hebt, leg het kerstkind plechtig in de kribbe
  • Lees het verhaal van Lucas 2, 1-20 hardop voor
  • Luister naar je favoriete kerklied
  • Neem een dierbaar persoon in gedachten en bid voor hem/haar
  • Bid voor de grote noden van de wereld, dichtbij of ver weg
  • Sluit af met het Onze Vader

Op deze manier transformeert u uw huis tot een ‘stal van Bethlehem’. “Komt laat ons Hem aanbidden” wordt een beweging van het hart dat ook de wereld en onze dierbaren insluit. In de eenvoud en de stilte die dan klinkt, kan een nieuwe dimensie van het Kerstfeest zich ontvouwen. Het Kind is namelijk voor ons geboren. We mogen Het zelf ontvangen. Hij wordt niet geboren in de drukte van de stad, in het hart van de tempel. Hij wordt geboren op een plek die mensen moeten zoeken. Buiten de gangbare paden wordt Hij ter wereld gebracht. Dat is voor ons de kerstuitdaging 2020. Is ons geloof en ons vertrouwen sterk genoeg om die nieuwe zoektocht te maken?

Ons verlangen naar de ontmoeting met het Kerstkind is groot. De beperkingen nemen dat niet weg. De vreugde van Kerstmis is groter dan de teleurstelling van afgelaste vieringen. Van die vreugde leven we, in die vreugde geloven we, vanuit die vreugde handelen we. Bij het ontbreken van feestelijke vieringen zijn wij zelf de engelen en herders die de boodschap uitdragen in onze eigen kring, in ons eigen huis, naar onze eigen vrienden. Laten we met die vreugde Kerstmis vieren. Daarom durven wij  u van harte namens de Haagse Gemeenschap van Kerken een Gezegend Kerstfeest wensen.

Ad van der Helm, voorzitter

Margriet Quarles van Ufford, Secretaris

Back To Top
X