skip to Main Content

WELKOMSTWOORD PRINSJESDAGVIERING 2020

Excellenties, dames en heren, beste kinderen,

Van harte welkom bij deze uitzonderlijke Prinsjesdagviering,

Ook de kijkers via NPO2 heet ik van harte welkom in de Sint Jacobuskerk te Den Haag

 

Dat het mensenleven kostbaar is hebben we de afgelopen maanden gemerkt. Omwille van de zorg en omwille van de economische situatie wordt extra geld uitgegeven om mensen te ondersteunen. Het vraagt moed en lef om zo veel geld uit te geven.

Ondanks die vrijgevigheid groeien spanningen en neemt irritatie toe. Mensen voelen zich in hun fundamentele rechten aangetast.

We zouden bijna vergeten dat we dit jaar 75 jaar vrijheid gedenken.

Wat doen we met die vrijheid?

In de filmpjes komen straks vredestichters aan het woord. Zij putten uit hun persoonlijke overtuiging om die vrede te verwoorden en inhoud te geven, omdat het mensenleven kostbaar is.

Religieuze stromingen zien in de mens een afspiegeling van de Eeuwige. Zij verwoorden dat ieder met eigen woorden en met verschillende beelden. Het humanisme onderstreept de onaantastbaarheid van de mens. De grote verscheidenheid aan mensen bevestigt dit uitgangspunt. Kijk in de filmpjes naar de voorbijgangers: zij allen zijn kostbaar.

De afgelopen tijd hebben we ongekende beperkingen van vrijheid in vredestijd meegemaakt. Juist in het isolement zijn mensen echter ook nader tot elkaar gekomen. Door bijzondere initiatieven van verbinding hebben mensen elkaar steun gegeven en door moeilijke tijden geholpen. We moeten elkaar zien vast te houden in de tijd die komen gaat.

Er zijn dus altijd keuzes te maken, omdat de ander kostbaar is. Vrijheid om de kostbaarheid van de ander te behoeden, dat is ons motto vandaag.

 

Dank voor uw aandacht. Het is een andere Prinsjesdag dan anders. Ik wens u voor nu een moment van vrede en rust.

Ad van der Helm, voorzitter

 

(foto Dick den Bakker)

Back To Top
X