skip to Main Content

Wereldgebedsdag in Oase en lukaskerk

6 maart 2020:               Sta op en Ga!
Wereldgebedsdag uit Zimbabwe

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw. Honderdduizenden mensen voelen zich – in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed bij elkaar betrokken. De Wereldgebedsdag geeft het christelijk geloof handen en voeten in een internationale en oecumenische viering. Tijdens de dienst blijkt, hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de toepassing van Bijbelse teksten. (De week van gebed voor de eenheid, in januari, is later gaan bouwen op dezelfde basis: een land bereidt de thema’s voor).  Dit jaar is de viering voorbereid door vrouwen in Zimbabwe.

Het thema is: Sta op en ga!

De collectes tijdens de vieringen zijn bestemd voor verschillende projecten in het land.

Deze vrijdag is daarom zo’n speciale dag, omdat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Bijbelgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.  Uur na uur breekt weer voor andere volkeren de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Op deze dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst op die eerste vrijdag in maart duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn!

Al in de 19e eeuw begonnen vrouwen met deze vieringen. In ons land wordt sinds 1929 meegedaan aan de jaarlijkse viering en de viering is niet meer alleen voor vrouwen!  In meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die de bijeenkomsten plaatselijk organiseren en zorgen voor publiciteit.

Bij ons in Den Haag zijn er tenminste 2 vieringen op 6 maart:

In de Oase, van Meursstraat 1 om 16 uur

In de Lukaskerk, Om en Bij 2, vanaf 18.30 u. zaal open, dienst begint 19.00 u.

Deze viering hebben we samen met de vrouwen van de Evangelische Broedergemeente en twee studenten uit Zimbabwe voorbereid.

U bent van harte welkom!

Back To Top
X