skip to Main Content

winterregeling daklozenopvang niet op orde

De gemeente Den Haag heeft de kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties hulp gevraagd bij de opvang van daklozen in het kader van de winterkouderegeling. Deze gaat per 1 november in en verplicht de gemeente om daklozen onderdak te bieden wanneer de gevoelstemperatuur drie dagen onder -3 graden komt. In het gesprek met vertegenwoordigers van Stek, de Kesslerstichting, het interreligieus platform voor de WMO, het Straatpastoraat, de Haagse Gemeenschap van Kerken en de koepelorganisatie voor het welzijnswerk Xtra lichtte wethouder Bert van Alphen toe, dat de gemeente gewerkt heeft aan het realiseren van voldoende opvang. Gezien de sluiting van de Zilverstraat en de sterke stijging van het aantal daklozen lijkt de gemeente er niet in te slagen op tijd voldoende opvangplaatsen tot stand te brengen. Daarom de vraag van de wethouder aan de kerken en aan andere levensbeschouwelijke organisaties om te onderzoeken of zij vrijwilligers en ruimte beschikbaar hebben voor de opvang van groepen daklozen. Vanuit de kerken is aangegeven dat vrijwilligers in het algemeen onvoldoende toegerust zijn om de opvang van daklozen in het kader van de winterkouderegeling te begeleiden. Ook zijn kerkgebouwen in beginsel niet geschikt voor de opvang van daklozen. Wel is toegezegd dat kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties zullen proberen om de gemeente in contact te brengen met hun gebouwbeheerders, zodat kan worden onderzocht of er ruimten zijn die de gemeente kan huren om daklozen op te vangen. Ook kunnen kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties de gemeente helpen bij het verspreiden van een oproep voor vrijwilligers. 

Back To Top
X