Ga naar hoofdinhoud

Wat is de HGK?

Toen in 1968 in Den Haag een Raad van Kerken werd opgericht, wilde men in de naamgeving tot uitdrukking brengen dat men zich zag als een Gemeenschap van Kerken. Van daar dat men koos voor de naam”Haagse Gemeenschap van Kerken”

Uitgangspunten van de HGK:

“De Gemeenschap van Kerken wordt gevormd door kerken en geloofsgemeenschappen te Den Haag, die zich in het geloof in de ene Heer Jezus Christus geheel met Hem verbonden weten en met elkaar voor de wereld verantwoordelijk. Zij willen deze in Christus gegeven eenheid gestalte geven, door zich gezamenlijk te beraden en samen te handelen, wáár en wanneer zij hun gescheidenheid voor deze ene Heer in de wereld niet langer kunnen verantwoorden”. (Dit zijn de openingswoorden van de preambule van de statuten van de HGK).

Wilt u als kerk(genootschap) lid worden van de HGK, schrijft u dan een brief naar het bestuur, t.a.v. de secretaris. Parkstraat 32, 2512 JK Den Haag

Over de Leden (gepresenteerd in de Raadsvergaderingen)

Ekklesia Den Haag is een kleine oecumenische groep, die twee keer per maand samenkomt in de Barthkapel, in de binnenstad van Den Haag. Oecumenisch wil zeggen dat we wortelen in verschillende (christelijke) tradities.
In de vieringen is dan ook ruimte voor een veelkleurigheid aan opvattingen en liturgische vormen en rituelen.

We bereiden onze vieringen voor met wisselende groepjes en voeren die ook zelf uit. We hebben dus geen vaste voorgangers. De thema’s voor de vieringen stellen we jaarlijks gezamenlijk vast.

We voelen ons verwant met groepen als de Amsterdamse Studentenekklesia en de Dominicusgemeente Amsterdam en zingen muziek van Huub Oosterhuis en andere moderne lieddichters. Onze bijeenkomsten zijn meestal op de tweede en vierde zondag van de maand. Wil je een keer bij ons komen kijken? Dan ben je van harte welkom in de Barthkapel, Brouwersgracht 2K, Den Haag.

*.*.*

Back To Top