Ga naar hoofdinhoud

Bestuur van Oecumene

Het bestuur van de HGK voert het beleid uit dat de Raad vaststelt. Het hoogste orgaan van de
HGK is de Raad, die het beleid bepaalt. In het bestuur zijn zowel de getalsmatig grote kerken
vertegenwoordigd als de kleine kerken: twee protestanten, twee katholieken en drie uit de
(getalsmatig in Den Haag) kleinere kerken.

De Raad komt zes tot zeven maal per jaar bijeen. Er zijn achttien deelnemende kerken en vijf
kerken die als waarnemer betrokken zijn bij de HGK. De Raad en het bestuur houden contacten met
oecumenische wijkberaden. Commissies van de HGK en werkgroepen waar de HGK contact mee
onderhoudt vindt U elders op de website (commissies).

Voorzitter a.i.
David Renkema
namens
de Protestantse Kerk
david_renkema@hetnet.nl

Foto van  Lid Pastor Duncan Wielzen

 Lid
Pastor Duncan Wielzen
namens de Rooms Katholieke Kerk
dr.wielzen@p4ev.nl

Foto van Secretaris Mw Margriet Quarles van Ufford

Secretaris
Mw Margriet Quarles van Ufford
namens
de Protestantse Kerk
secretaris@oecumenedenhaag.nl

Foto van vice-Vvoorzitter Ds. Christine Welschen

Vice-Voorzitter
Ds. Christine Welschen
namens de Evangelische BroederGemeente
Christine@Welschen.net

Penningmeester
Dhr. Peter Verburg
namens
de oecumenische gemeenschap
Den Haag
penningmeester@oecumenedenhaag.nl

Lid
pfarrer Thomas Vesterling
namens
Duits Evangelische Kerk
vesterling@evangelischekirche-denhaag.nl

Back To Top