Ga naar hoofdinhoud

Geloven in Groen

Geloven in Groen is een platform van groene kerken en werkgroepen in Den Haag e.o. We zetten ons in voor Gods mooie en bedreigde schepping dichtbij, wereldwijd en voor toekomstige generaties. We streven naar een duurzame manier van leven individueel, als kerk en als samenleving. Daarbij willen we elkaar vanuit ons geloof inspireren en versterken.

Wie we zijn

Het platform ‘Geloven in Groen’ bestaat uit vertegenwoordigers van ‘groene werkgroepen’ en individuele belangstellenden van kerken en andere geloofsgemeenschappen in Den Haag en omgeving. Het platform fungeert als werkgroep van de Haagse Gemeenschap van Kerken die zich wil inzetten voor een rechtvaardige wereld. Het platform richt zich daarbij op zorg voor de Aarde en die haar bewonen, met duurzaamheid als richtsnoer.

Wij horen de schreeuw van de Aarde om gerechtigheid. Gods goede schepping die mensen in dankbaarheid mogen beleven, is overbelast geraakt door de gevolgen van ons gezamenlijk handelen, aangestuurd door krachten en vanuit instellingen in het maatschappelijk bestel. Wij rouwen om onnodig verloren gegane levensvormen. Wij erkennen dat we ons in collectief en individueel gedrag en leefstijl dienen aan te passen aan de draagkracht van de aarde. In dat licht bezien wij ook het beheer van aan onze gemeenschappen toevertrouwde bezittingen. En wij roepen op, met woorden en in acties, tot grote veranderingen in dat bestel vanuit de hoop dat zo verdere aantasting van duurzaamheid en gerechtigheid kunnen worden voorkomen en gekeerd.

Het platform staat open voor participanten uit geloofsgemeenschappen die, vanuit hun eigen motivatie en betrokkenheid, in dit bredere perspectief willen samenspreken en samenwerken.

Wat we doen

We delen met elkaar wat we denken en -vooral- wat we doen om bij te dragen aan duurzaamheid in de relaties tussen ons handelen en de aarde. We zoeken daarbij naar oude en nieuwe inspiratie. Vanuit het platform dragen wij, zover dat in ons vermogen ligt, bij aan klimaatrechtvaardigheid, nu en voor de toekomst, nabij en wereldwijd en willen wij hoopvolle perspectieven bieden en bemoediging uitdragen.

We werken waar mogelijk samen in wat we doen, zowel in de individuele geloofsgemeenschap als in de wijk en in stad Den Haag. Leden van het platform vormen werkverbanden voor platform-brede activiteiten. Een daarvan is de Kerngroep Geloven in Groen, die het platform als organisatie ondersteunt en co-ordineert. De in het platform vertegenwoordigde groepen onderhouden ook banden met andere groepen en organisaties van kerkelijke of niet-kerkelijke origine, zoals A Rocha, Groene Kerken Nederland, Initiatives of Change, STEK Den Haag.

Voorbeelden van vanuit het platform tot nog toe ondernomen activiteiten zijn:

  • Groene vieringen (al dan niet gekoppeld aan de Internationale Dag van de Aarde)
  • Thema-bijeenkomsten en inspiratiedagen
  • Werken aan vergroenen van onze gebouwen en het onderhouden van de tuin daaromheen
  • Verwonderwandelingen
  • Natuurwerkdagen en Zwerfvuil rapen
  • Repaircafé / Kledingbeurs / Klimaatbeurs
  • Het verspreiden van relevante informatie
  • Het verlenen van ondersteuning aan, en participeren in het werk van milieuactiegroepen, zoals bijvoorbeeld: Christian Climate Action, Grootouders voor het klimaat en Klimaatwakers.

De deelnemers

Deelnemers in het platform op 1 februari 2024 zijn werkgroepen of individuen uit: Bosbeskapel, Christus Triumfatorkerk, Doopsgezinde Gemeente, Ekklesia Den Haag, Haagse Dominicus, Havenkerk, Kloosterkerk, Leeuwendaalkerk Rijswijk, Lukaskerk, Maranathakerk, Parochie De Vier Evangelisten, Quakers Den Haag, Remonstrantse Gemeente.

De kerngroep

Elske van den Akker (Christus Triomfatorkerk Duurzaam), Frouke Bardet (Groene Hoop. Doopsgezinde Gemeente), Hans Opschoor (Groene Dominicus), Jan Kouwenberg (Maranathakerk), Joke Visser (Ekklesia Den Haag), Waltraut Stroh (Groene Lukas)

Contact: email gig@oecumenedenhaag.nl

Back To Top