Ga naar hoofdinhoud

Ramadan groet 2024

Met de Raad van Kerken in Nederland wensen wij u een gezegende Ramadan toe en dat deze vastentijd vreugde in uw gezinnen en gemeenschap mag brengen.

In onze samenleving groeit de afstand tussen mensen en groepen omdat tegenstellingen op de spits worden gedreven. Moslims en christenen spreken de taal van verbinding en omzien naar elkaar.

 

Gelovige mensen kunnen vanuit hun geloof en hun gedeelde waarden tegenstellingen verzachten.

Laten we als moslims en christenen elkaar en anderen inspireren tot verbondenheid en solidariteit, met respect voor elkaars verschillen, meningen en overtuigingen.

Samen met u willen we blijven werken aan een verdraagzame samenleving.

Back To Top