Ga naar hoofdinhoud

In de vredesweek 2022 organiseren verschillende partners van de Haagse Gemeenschap van Kerken activiteiten van bezinning en ontmoeting.

18 september: Vredesvlam bij het Vredespaleis, interreligieus gebed

18 september: Jongerenviering Vredesweek H. Antonius Abt, Scheveningseweg, 11.00 uur

18 september: oecumenische viering Noorderkerk, Schuytstraat, 10.00 uur
De kerkgemeenschappen van de katholieke Ignatius (Elandstraatkerk), de Evangelische broedergemeente, de Maranathakerk, de Noorderkerk, de Quakers en de Houtrustkerk komen samen voor een vredesviering.

18 september: gezamenlijke viering Haagse Dominicus, Doopsgezinde Kerk, en Ekklesia in de Bethelkapel

20 september: Vredesviering van de kerken van Scheveningen in de Oude Kerk van Scheveningen, 19.30 uur

23 september: Vredesgebed op het Vredesplein vóór de H.Jacobuskerk, Parkstraat 65A, circa 13.15 uur. (aansluitend aan de middagmis)

25 september
Walk of Peace.
Aanvang 13.00 bij het Vredespaleis. https://vredesweek.nl/walk-of-peace
Na een stiltekring wandelt men door de stad langs een aantal halteplaatsen (ambassade Oekraïne, Grote Kerk) naar het Zuiderpark (locatie naast het Apostolisch genootschap, Loevesteinlaan). Daar is vanaf 15.30 ontvangst en een afsluiting met Locoburgemeester Kavita Pabhudayal

Back To Top