Ga naar hoofdinhoud

Brief aan Geert Wilders

Den Haag, 24 november 2023

 

Geachte heer Wilders,

De Partij Voor de Vrijheid is met afstand de grootste politieke partij van Nederland geworden. Onze oprechte felicitaties met deze verkiezingsuitslag. Het laat zien dat miljoenen Nederlanders zorgen hebben over grote uitdagingen in onze samenleving. Het omzetten van de verkiezingswinst in beleid brengt, zoals u zelf verwoordde, ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Er is ook veel gebeurd de afgelopen jaren in uw rol als oppositieleider. Mensen en groepen in onze samenleving hebben dat verschillend ervaren, van gesteund en gezien tot gekrenkt, niet gezien, niet gehoord, geïsoleerd en soms als vernederd. Want woorden doen ertoe. Woorden gaan leven en kunnen leiden tot verinnerlijking.

Daarom hebben veel mensen in verschillende gemeenschappen in Nederland de uitkomst van de verkiezingen ervaren met een golf van bezorgdheid. Een gevoel van onder druk staan of de angst om niet meer welkom te zijn. Omdat een geloofsgroep zich jarenlang tot tweederangsburgers voelt gemaakt. Omdat alles waar zij in geloven, hoop uit halen, liefde uit putten en een leidraad uit halen, verboden zou moeten worden.

We zijn daarom verheugd dat u zich heeft uitgesproken dat – als u premier zou worden – u de premier van en voor alle Nederlanders wilt zijn. Ongeacht hun geloof, sekse of kleur. U spreekt van hoop voor Nederland. Ook wij koesteren hoop op een harmonieus en waarden-vol Nederland. Juist in een tijd waarin spanningen zichtbaar en voelbaar zijn is er een sterke behoefte om de kwetsbare verbindingen te versterken.

Het is van groot maatschappelijk belang dat genoemde angsten worden weggenomen, dat we elkaars waardigheid bewaken en samen werken aan een harmonieuze samenleving. Een samenleving die open en verdraagzaam is, niet alleen vanuit het eigenbelang maar juist vanuit het gezamenlijke belang. Dit vergt inzet en inspanning.

We spreken samen – met u – de agenda van hoop uit. De hoop dat niemand in Nederland zich ongewenst hoeft te voelen vanwege zijn religie, kleur of sekse. Zoals Vaclav Havel sprak: Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is. We gaan graag op korte termijn met u in gesprek om invulling en gestalte te geven aan uw belofte om er te zijn voor elke Nederlander, ongeacht hun geloof, sekse of kleur.

Met vriendelijke groet,

 

Muhsin Köktas, voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid

Rabbijn Awraham Soetendorp, oprichter Respect Foundation

Imam Shamier Madhar, jongerenimam

Geert van Dartel / ds. Christien Crouwel, Raad van Kerken in Nederland

Pastoor Ad van der Helm, voorzitter Stichting Prinsjesdagviering

Bikram Lalbahadoersing, voorzitter In Vrijheid Verbonden

Back To Top