Ga naar hoofdinhoud

verzet tegen slavernij | inspiratie voor een gelijkwaardige toekomst

KetiKoti2024
Hoe gaan wij in 2024 verder na de geboden excuses van regering en koning voor de rol van de Nederlandse staat in het koloniaal- en slavernijverleden?

Wat komt er achter de ‘komma van Rutte’?

De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) zoekt naar wegen om wonden verder te helen en wederzijds begrip en empathie te versterken. Sinds 2017 organiseren wij vieringen en dialogen rondom Keti Koti. Wij halen inspiratie uit verhalen van verzet tegen slavernij en kolonialisme om weerstand te bieden tegen de hedendaagse vormen van uitsluiting, racisme en discriminatie.

Dit jaar nodigen verschillende kerkgemeenschappen daarom uit tot bijeenkomsten waarin stemmen uit het verleden weerklinken in het heden:

als aanklacht tegen onderdrukking, racisme en discriminatie, om kennis te krijgen over de rol van helden – vrouwen én mannen – uit het verleden,

voor inspiratie door mensen die zich het zwijgen niet lieten opleggen.

Wat betekent hun verzet voor ons vandaag?

Back To Top