Ga naar hoofdinhoud

PAASGROET 2023

PAASBOODSCHAP 2023

Het Paasverhaal van Johannes laat mensen zien die in beweging komen. Ze overwinnen de verstarring van hun teleurstelling en boosheid. Hoop en verlangen brengen de vrouwen op Paasmorgen naar het graf. Hun bezorgdheid of de zwaarte van de steen kan worden weggenomen, wordt beantwoord door het open graf waar licht zichtbaar is en een boodschap van leven hoorbaar wordt: “Hij is niet dood; Hij leeft; Hij gaat jullie voor de wereld in. Meld dit aan je broeders en zusters.”
Vanaf dat moment zijn Maria van Magdala, Johannes en Petrus in beweging gekomen om het lege graf te ontdekken en de stem van de Levende te horen. Sinds die Paasmorgen zijn talloze christenen in beweging gekomen. Zij leggen zich niet neer bij de zwaarte van oorlog en geweld, het kwaad van armoede en ongerechtigheid, het duister van discriminatie en onderdrukking. Zij beseffen dat zij soms een deel van het probleem zijn en erkennen schuld en fouten, maar ook realiseren zij zich met geloof en vertrouwen dat de stem van de Levende oproept tot nieuwe keuzes die passen in de Bijbelse en profetische traditie van gerechtigheid en naastenliefde.
De nieuwe Mens is verschenen die herinnert aan de mens zoals God de mens ooit bedoeld had. De gekruisigde heeft een nieuwe gedaante gekregen: Hij is niet meer vatbaar voor geweld en boosheid en haat. Alsof de hele Schepping een nieuwe kans heeft gekregen. De Schepping is in een stroomversnelling gekomen om het Koninkrijk dat Jezus verkondigd heeft, tot wasdom te brengen.
Natuurlijk beseffen we dat sinds die eerste Paasmorgen, de problemen nog steeds gigantisch zijn en dat de geschiedenis van de mensheid nog steeds een niet aflatende reeks van duistere gebeurtenissen laten zien, tot op vandaag. Maar de boodschap van Pasen is dat de beweging van de Gekruisigde die de Verrezene is geworden, onstuitbaar is. Zijn beweging van liefde en verzoening doorbreekt de cyclus van geweld en wraak. Iedere viering van Pasen is voor ons opnieuw een mogelijkheid om als Paasmensen in beweging te komen om die nieuwe mens te zijn, dienstbaar aan dat koninkrijk.
Brengt Pasen ons daadwerkelijk in beweging? Of laten we ons verlammen door de zware steen van onze samenleving die vast lijkt te zijn gelopen? We worden geconfronteerd met een logica van onze wereld waar liefde en verzoening, barmhartigheid en vrede niet mogelijk lijken te zijn. De verhoudingen tussen mensen lijken steeds minder bepaald te worden door onderling vertrouwen. Mensen voelen zich gekwetst en beschadigd. Maar toch: de Gekruisigde leeft. Kunnen we die boodschap toepassen op de logica van onze wereld vandaag? Kunnen we in plaats van cynisme en boosheid van onze wereld leven vanuit de waarden van de Levende?
Pasen verkondigt dat er een andere beweging van mensen in onze wereld mogelijk is. Deze gebeurt al door vele goede initiatieven, klein en groot. Christenen en mensen van goede wil gaan niet bij de pakken neer, maar komen in beweging en steken de handen uit de mouwen. Ze verzamelen voedsel, geld en tijd en aandacht. Ze dragen zorg voor de schepping en komen op voor klimaatgerechtigheid. Kunnen wij die beweging waarnemen en ook meemaken? Allereerst is dat een beweging met onze geest, met onze ziel: een beweging die ons om die nieuwe mogelijkheden te zien en het geloof in de waarde van die mogelijkheden niet op te geven.
We vieren Pasen met het geloof dat God zijn Zoon heeft doen opstaan en dat de Levende de heilige Geest heeft gezonden om ons te vervullen van dat leven. Dat leven is beweging, een beweging van mens tot mens. We vieren Pasen en snellen ons met Maria, Johannes en Petrus naar het graf om er het leven te ontdekken. Dat verkondigen we in woord en daad!

Zalig Pasen!

Ad van der Helm, voorzitter HGK
Margriet Quarles van Ufford, secretaris HGK

Back To Top