Ga naar hoofdinhoud

Indie Herdenking – Helend herdenken

In de Duinzichtkerk werd op zondag 20 augustus de jaarlijkse Indie herdenking gehouden.

Ad van der Helm sprak de volgende woorden bij de opening

Van harte welkom bij deze herdenking,

Nog steeds herdenken? Dit jaar blijkt dat er steeds meer behoefte komt aan het herdenken. Naast de nationale herdenking in Den Haag bij het geliefde monument, zijn er steeds meer herdenkingen met een eigen achtergronden en bedoelingen.
Bij de jongere generatie leven vragen over het verleden. Het zwijgen van het verleden, maakt plaats voor belangstelling en zelfs diep verlangen naar meer kennis. Kennis van geschiedenis is een onmisbaar onderdeel van de opbouw van iemands identiteit. Uit de vele verhalen die verteld worden, blijkt vaak een bepaalde eigen visie op de geschiedenis. Deze visies kunnen echter verdelen, maar dan draagt herdenken niet bij tot helen.
In onze herdenking blijven we nastreven wat we al sinds 2010 doen: helend herdenken. Met prudentie voor de herinneringen van hen die leven en van hun nabestaanden, willen we ruimte scheppen voor handreikingen, voor een wijdere blik, omdat we hier kansen willen creëren voor verzoening.
Niet iedereen verstaat onder die verzoening hetzelfde: de kwetsuren kunnen immers verschillend zijn. Ook ruimte voor die verscheidenheid moet er bestaan. We blijven oog houden voor hetgeen verkeerd is gedaan, we mogen onze ogen niet sluiten voor het geweld dat door mensen is gepleegd ongeacht de ideologie of politiek die erachter zit. Ongerechtigheid moet altijd ontmaskerd worden.
Maar het laatste woord is aan de Liefde, zegt Paulus. In die geest willen we ook vandaag, bijna tachtig jaar na het einde van de vijandelijkheden en de gewelddadigheden van de Tweede Wereldoorlog in Europa en Azië, samen komen om te gedenken. We luisteren en zingen, we zijn stil en we bidden, we raken geëmotioneerd bij de verhalen. We zijn dankbaar dat we hier samen zijn om samen vooruit te kijken, omwille van de toekomst van de mensheid. De mens die niet gedenkt, heeft immers geen toekomst.
Het is goed om als broeders en zusters samen te zijn, zegt psalm 133. Het samenzijn verdiept onze broederschap over grenzen en kloven heen die door gebeurtenissen gecreëerd kunnen worden.
Therefore we are honoured to welcome today the Ambassador of Japan, His excellency mr Minami, together with his assistants Mr. Kageyama and Mrs. Nagasaki. Your Excellency, last year we welcomed your representative Mr Myochin. We are happy that today you can be present yourself to listen en to witness our healing commemoration.
Vandaag is er een gesprek over het Molukse verzet met gelegenheid tot vragen. Verder zijn de elementen als gebruikelijk. Ik heet dominee Zeth Mustamu van harte welkom om in gesprek te gaan met dominee Ad van Nieuwpoort. U bent bedienaar van het Woord en van de muziek. Uw favoriete lied Nella Fantasia heb ik beluisterd: een lied over vrije zielen die de hoop op vrijheid bewaren. Die hoop willen wij met u hier koesteren ondanks tegenslagen en vijandigheden die we kunnen ervaren. We zijn blij dat u hier bent om met ons gesprek te gaan. We zijn ook blij dat jij, Henriëtte, zo hersteld bent, dat je bij ons kunt zijn. Het is een lange weg geweest naar herstel.
Ik ben blij met u allen, van welke herkomst dan ook. U bent hier gekomen bent om samen te gedenken. Ik wens ons allen een uur van bezinning, gebed en bemoediging. Een moment van hoop in een onrustige wereld van oorlog en spanningen. We weten hoe kostbaar het is om in vrede met elkaar te leven. De Liefde overwint alles.
Ad van der Helm.

Bij het verlaten van de kerkzaal ontvingen wij een roos van verzoening, en daar hoort de volgende tekst bij

Goede middag, mijn vrienden, dames en heren,
Alweer 78 jaar na de bevrijding van Japanse capitulatie. Het is prachtig dat we hier samen bij kunnen stilstaan. Hartelijk dank voor jullie warmhartige gebaar.
Wat een eer dat ik telkens de afgelopen 12jaar met jullie deze dienst mee mocht maken. Jullie zijn altijd open ook voor de nakomeling van oude vijanden net als ik. Dit Christelijke gebaar van verzoening is zo kostbaar! Kostbaar voor mijzelf en kostbaar voor onze toekomst.
Met de roos van verzoening, die ik elk jaar uitdeel komt er een kaartje bij. Daar staat altijd op “jullie zijn het licht van de wereld.” Deze tekst komt uit Mattheus 5 vers 14 van de Bijbel.
Daarna staat op vers 16 ‘’Zo moet jullie licht laten schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”
We zijn nu hier SAMEN om alle mensen die de ellende en afschuw van de oorlog mee moest maken te herdenken.

Het Licht moeten we serieus koesteren want het licht alleen kan leiden van een gedeeld verleden naar een gezamenlijke toekomst waar vrede onderhouden zal worden.

Yukari

Back To Top